Artykuły: Sierpień 2016

Ogłoszenie wyników egzaminu – SOCIUS

Ogłoszenie wyników Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodach odbędzie się w piątek 26 sierpnia 2016 r. w godzinach od 1300 do 1600 w sekretariacie (…)

Czytaj więcej