TERMIN:
14-15.10 / 21-22.10

godz. 10:00 – 16:30

cena całego kursu: 665 zł

 

Z MYŚLĄ O RODZICACH I PRZYSZŁYCH RODZICACH

Nikt nie uczył nas jak być rodzicem. Wiele błędów wychowawczych popełniamy nieświadomie, w dobrej wierze, naśladując wzorce zachowań naszych rodziców.

Nikt nie uczył nas jak komunikować się z dziećmi. Niestety, mamy więcej negatywnych nawyków w komunikacji niż nam się wydaje, naśladując wzorce komunikacji naszych rodziców.

Nikt nie uczył nas jak rozwiązywać konflikty pojawiające się w relacji z dziećmi. Wiele błędów podczas ich rozwiązywania popełniamy nieświadomie, w dobrej wierze, naśladując wzorce zachowań naszych rodziców.

Nikt nie uczył nas jak radzić sobie ze złością. Niestety, mamy więcej negatywnych nawyków w kierowaniu emocjami niż nam się wydaje, naśladując wzorce radzenia sobie naszych rodziców.

Jak w związku z tym być lepszym rodzicem? Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie? Jak mówić, tak by nie wzbudzać agresji i rozwiązywać konflikty w taki sposób, żeby każdy czuł się szanowany? Jak rozmawiać z dziećmi by Cię słuchały? Jak je wspierać w skutecznym rozwiązywaniu jego problemów? Jak uniknąć tzw. „konfliktu pokoleń”?W jaki sposób reagować gdy Twoje dziecko ma problem?

Odpowiedzią na te i wiele innych pytań jest kurs Trening Skutecznego Rodzica.

Stworzony przez T. Gordona kurs, Trening Skutecznego Rodzica – TSR (ang. Parent Effectiveness Training) jest powszechnie uznany za pierwszy program szkoleniowy dla rodziców (1962r.) kształcący ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne. TSR zapoczątkował w USA szkolenia rodziców na szeroką skalę i obecnie jest nauczany już w ponad 50 krajach na całym świecie.

Kiedy w 1962 roku dr Gordon po raz pierwszy prowadził kurs Trening Skutecznego Rodzica(TSR), szkolenie rodziców było zupełnie nowym zjawiskiem. W tym czasie większość rodziców uważała, że dokształcanie się w tym kierunku jest im zupełnie niepotrzebne – metody, jakimi oni sami zostali wychowani przez swoich rodziców były wystarczająco dobre. Jednak pomysł prowadzenia zajęć dla rodziców przyjął się i w roku 1975 czasopismo the New York Times nazwało TSR „ogólnonarodowym ruchem”.

Ponad 50 lat minęło od pierwszych szkoleń TSR, wiele wydarzyło się w tym czasie. Podobnie jak każdy nowy pomysł, TSR przyciągnął wielu swoich naśladowców. Co więcej, ludzi o bardzo zróżnicowanych poglądach na wychowanie dzieci. Obecnie na rynku istnieje dosłownie setki, być może nawet tysiące, książek i kursów szkolących rodziców. Najwyraźniej jest to pomysł, na który właśnie nadszedł czas.

Dziś wiemy już, że szkolenie rodziców może mieć znaczący wpływ na sposób, w jaki wychowują oni swoje dzieci. Istnieje ogromna liczba dowodów na to, że nieefektywne wychowywanie jest przyczyną wielu problemów dzieci i nastolatków, z jakimi muszą się oni borykać potem przez całe swoje życie. Wiemy również, że skuteczne rodzicielstwo może zapobiec wielu, jeśli nie większości, problemom. W rzeczywistości, może ono zrobić znacznie więcej: skuteczne rodzicielstwo może zbudować takie relacje rodzinne, w których obie strony – rodzice i dzieci – mogą przeżywać swój rozkwit.

NA KURSACH TSR RODZICE UCZĄ SIĘ JAK:

 • ograniczać sytuacje konfliktowe
 • wychowywać bez krzyku i klapsów
 • ustalać reguły, których dzieci będą się trzymały
 • nakłaniać dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców
 • rozwijać wrodzone talenty dzieci, uczyć je samodzielności i odpowiedzialności
 • rozwiązywać konflikty metodą „bez przegranych”
 • stawiać dzieciom granice
 • wpływać pozytywnie na system wartości u dzieci
 • redukować bunt u nastolatków
 • wzmacniać poczucie wartości u dzieci

ZALETY TSR

 • TSR jest skierowany do rodziców dzieci w każdym wieku. Dostarcza potrzebnych umiejętności zanim pojawią się kłopoty z dziećmi, albo gdy te kłopoty już są widoczne.
 • W TSR warto wziąć udział zanim pojawią się kłopoty z dziećmi, jak również wtedy gdy te kłopoty są już widoczne.
 • Uczestnictwo w TSR to możliwość zdobycia nowych umiejętności interpersonalnych i bardzo dobra okazja do pięknego osobistego doświadczenia. Z powodzeniem można stosować w relacji z partnerem i innymi ludźmi.
 • Zadaniem trenera TSR nie jest mówienie rodzicom jak mają wychowywać swoje dzieci lecz przekazywanie wiedzy o sprawdzonych narzędziach służących do nawiązywania pozytywnej komunikacji oraz rozwiązywania problemów i konfliktów, tak by każdy czuł się wygrany.
 • Na kursie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.

CO ZYSKUJĄ RODZICE PO KURSIE TSR:

 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości po to, by budować autorytet rodzicielski w oparciu o wpływ zamiast siły,  ograniczać sytuacje konfliktowe i wzmacniać więzi w rodzinie.
 • Umiejętności pomagania – podstawowego i aktywnego słuchania po to, by nauczyć dzieci rozwiązywania ich własnych problemów, dzięki czemu budują one  i wzmacniają poczucie własnej wartości, stając się silniejszymi, odpowiedzialnymi i samodzielnymi w wielu trudnych momentach życia.
 • Umiejętności wyrażania siebie i używania wielu rodzajów komunikatów typu ja, po to by  skuteczne wpływać na wartości u dzieci i dzięki otwartej i jasnej komunikacji z nimi nauczyć je postawy asertywnej.
 • Umiejętności rozpoznawania po czyjej stronie leży problem, po to by wybrać odpowiednie narzędzie komunikacyjne stosowane w metodzie Gordona i odnieść pożądany efekt, kształtując dzięki temu pozytywne relacje z dziećmi i innymi ludźmi.
 • Umiejętności konfrontacyjnych i stawiania granic po to by zadbać o własne potrzeby, skuteczniej konfrontując się z nieakceptowanym zachowaniem dzieci, dzięki temu ucząc je, aby liczyły się z potrzebami rodziców i innych ludzi.
 • Umiejętności ustalania reguł w rodzinie w oparciu o zasadę uczestnictwa, po to by dzieci miały większą motywację do ich przestrzegania.
 • Umiejętności rozpoznawania barier w komunikacji, po to by redukować bunt u dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków i w ten sposób zapobiegać ewentualnym konfliktem.
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem, po to by zadbać o własne potrzeby, panować nad emocjami, podejmować decyzje i skuteczniej rozwiązywać problemy.
 • Umiejętności zastępowania kar i nagród skuteczną konfrontacją i wyrażaniem doceniania, po to by budować zdrowsze i satysfakcjonujące relacje z własnymi dziećmi, dowodząc swojego pozytywnego nastawienia wobec nich i wobec samych siebie.
 • Umiejętności radzenia sobie ze złością, po to by nie pozwolić na eskalację problemu w relacji z dzieckiem, dzięki czemu szacunek, empatia i pozytywne nastawienie nie pozostają tylko abstrakcyjnymi pojęciami.

CO ZYSKUJĄ DZIECI PO KURSIE TSR:

Badania naukowe i osobiste doświadczenia rodzin po kursie Trening Skutecznego Rodzica (są już na świecie„wychowane” dzieci metodą Gordona) pokazują, że dzieci wychowywane w oparciu o metodę Gordona są błyskotliwe, bardziej twórcze, pewniejsze siebie i samodzielne. Lepiej radzą sobie w szkole, łatwiej nawiązują przyjaźnie i są społecznie bardziej przystosowane. Uczą się samodyscypliny i samokontroli, szanują potrzeby i prawa innych. W konfliktach z rodzicami i innymi dorosłymi nie używają walki, która może przerodzić się w dalszej perspektywie w zachowania agresywne. Dojrzewanie przechodzą bez większych burz i napięć zazwyczaj kojarzonych nieodzownie z tym okresem. Wyrastają na dorosłych o wysokim poczuciu etyki i moralności. Są zdrowsze fizycznie i psychicznie.

PROGRAM KURSU TSR

1. Wprowadzenie

 • Pojęcie: „skuteczny rodzic”
 • Cele TSR
 • Przegląd umiejętności TSR
 • Ustalanie celów osobistych
 • Umiejętność obserwacji zachowań
 • Okno zachowań
 • Kto ma problem?
 • Kiedy dzieci mają problemy?
 • Unikanie barier w procesie komunikacji

2. Pomaganie dziecku w zaspokojeniu potrzeb

 • Umiejętności pomagania
 • Podstawowe i aktywne słuchanie
 • Warunki dla skuteczne o aktywnego słuchania
 • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu

3. Otwarta komunikacja z dziećmi

 • Wyrażanie doceniania
 • Zapobieganie konfliktom
 • Unikanie nieskutecznej konfrontacji
 • Skuteczna konfrontacja
 • Radzenie sobie z oporem
 • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom

4. Rozwiązywanie konfliktów potrzeb

 • Natura konfliktu
 • Nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Metoda bez przegranych
 • Sześć kroków rozwiązywania problemów
 • Hierarchia potrzeb Maslowa
 • Oddzielanie potrzeb od rozwiązań
 • Zasada uczestnictwa

5. Rozwiązywanie konfliktów wartości

 • Natura konfliktu wartości
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów wartości
 • Ryzyko stosowania siły
 • Rozwiązywanie problemów zachowania polegających na różnicy wartości
 • Skuteczne konsultowanie
 • Konfrontacja i aktywne słuchanie
 • Dawanie przykładu
 • Modyfikowanie siebie

6. Zastosowanie TSR w praktyce

 • Stosowanie umiejętności TSR w innych relacjach
 • Przegląd okna zachowań
 • Egzamin końcowy
 • Ewaluacja kursu

PROGRAM KURSU TSR to 8 spotkań rozłożonych w czasie, w sumie 24 godziny zegarowe. Każde spotkanie trwa 3 godziny. Niejednokrotnie 24 godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci spotkań weekendowych. Każde spotkanie na TSR to ćwiczenia praktyczne w czasie zajęć i poza spotkaniami w grupie, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania TSR, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata rodzica.

Kurs TSR nie jest magicznym sposobem na rozwiązywanie problemów z dziećmi czy innymi osobami. To proces przemiany rodziców. Największą jej wartością jest długotrwały efekt, bo dzieci obserwując swoich rodziców mają solidne podstawy do kopiowania w swoim dorosłym życiu ich sposobu komunikacji i postaw.

ZADZWOŃ:
tel. 32 772 37 80
kom. 693 973 505