Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach

Zaprasza na kurs

Wychowanie religijne dziecka
– KATECHEZA DOBREGO PASTERZA
W PRZEDSZKOLU
WEDŁUG PEDAGOGIKI MONTESSORI

poziom I, część  II

Uczestnicy kursu

 • Pedagodzy
 • Katecheci
 • Rodzice

Program zajęć

 1. zjazd: Wprowadzenie do liturgii. Chrzest św. historia, analiza rytu, gesty i znaki.
 2. zjazd: Wprowadzenie do metody przypowieści. Analiza tekstów do przypowieści o królestwie Bożym. Przedstawienie tekstów i materiałów. Odpowiedź dzieci.
 3. zjazd: Analiza tekstów ze Starego i Nowego Testamentu wprowadzająca w rozumienie przypowieści o dobrym Pasterzu. Przypowieść o dobrym Pasterzu, o odnalezionej owcy, psalm 23 oraz obecność eucharystyczna dobrego Pasterza. Odpowiedź dzieci.
 4.  zjazd: Geografia biblijna – mury jerozolimskie. Triduum – Zesłanie Ducha Świętego.

Po zakończeniu kursu z każdego poziomu i zdaniu egzaminu otrzymują Państwo zaświadczenie zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 poz. 622) oraz Certyfikat wydany przez JCKZiU.

Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod nr 1/2016.

Prowadząca: Dr Barbara Surma

Absolwentka oraz adiunkt Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła pedagogikę religijną, opiekuńczo-wychowawczą, pedagogikę Montessori oraz pedagogikę przedszkolną. W latach 1997-1999 uczestniczyła w kursie prowadzonym przez Sofię Cavalletti i Giannę Gobbi w Centrum Formacyjnym Il Buon Pastore  w Rzymie. Od ponad dwudziestu lat pracuje z  dziećmi w Przedszkolu Integracyjnym Montessori w Krakowie. Obecnie prowadzi zajęcia z KdP w trzech ośrodkach. Swoim doświadczeniem pedagogicznym dzieli się ze studentami i nauczycielami montessoriańskimi, prowadząc kursy w kraju i za granicą. Jest autorką kilku monografii oraz artykułów poświęconych pedagogice Montessori a szczególnie wychowaniu religijnemu.

Termin i miejsce szkolenia

Zajęcia odbywają się grupowo w naszej siedzibie w Mysłowicach (4 spotkania)

 1. zjazd: 08.09.2017  1600 – 2000
 2. zjazd: 15.09.2017  1600 – 2000
 3. zjazd: 29.09.2017  1600 – 2000
 4. zjazd: 13.10.2017  1600 – 2000

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Pod numerem telefonu: 32 772 37 80

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: biuro@jckziu.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona

Zapraszamy