W dniu 4 września 2017 roku,
sekretariat Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
będzie czynny w godzinach 1200 – 1600.