[wpdevart_countdown text_for_day=”Dni” text_for_hour=”Godziny” text_for_minut=”Minuty” text_for_second=”Sekunfy” countdown_end_type=”date” end_date=”18-01-2018 16:30″ start_time=”1509696492″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”show_text” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ]ZAPRASZAMY![/wpdevart_countdown]

Trening Skutecznej Komunikacji (TSK) wg dr. Thomasa Gordona dla dzieci starszych (wiek 12 – 15 lat)

 

 

TERMIN:

31.01.2018 w godz. 10:00 – 14:30

01/02/03.02.2018 w godz. 10:00 – 14:30

 

Cel ogólny:

Nabywanie lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych. Kształtowanie odpowiednich wzorców zachowań i radzenia sobie z emocjami w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

 

Cele szczegółowe kursu TSK:

 • Obserwacja zachowania w celu opisania zachowań własnych i innych osób.
 • Rozpoznawanie swoich potrzeb,
 • Radzenia sobie ze złością, lękiem, niepowodzeniem, presją ze strony rówieśników i dorosłych.
 • Nieagresywne reagowanie na zaczepki i rozwiązywanie konfliktów lub sprzeczek.
 • Aktywne słuchanie, by pomóc sobie i innym w rozwiązaniu problemów.
 • Zaprzyjaźnianie się z innymi.
 • Skuteczne konfrontowanie się z nieakceptowanym zachowaniem innych osób.
 • Umiejętności mediacji.
 • Współpraca z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami.

 

Plan pracy:

 • Wyjaśnienie pojęcia „super osoba”
 • Dostrajanie się do siebie
 • Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć.
 • Poznanie okna zachowania
 • Mówienie wprost
 • Dostrajanie się do innych
 • Jak pomóc przyjacielowi
 • Gdy ty masz problem
 • Kierowanie własnymi uczuciami w sytuacji gdy mam problem
 • Jak powiedzieć innym to co czujesz w sytuacji gdy masz problem
 • Co to jest samodyscyplina i samokontrola,
 • Szanowanie praw i potrzeb innych
 • Pokonywanie lęku
 • Konflikt w relacjach
 • Rozwiązywanie konfliktów tak, aby nikt nie przegrał
 • Odnoszenie się do ludzi, którzy są inni

Program:

1.Dostrajanie się do siebie

 • Zapoznanie się uczestników.
 • Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.
 • Co będziemy robić TSK – omówienie.
 • Zdefiniowanie pojęcia „super osoba”.
 • Zapoznanie uczestników z oknem zachowania.
 • Zapoznanie uczestników z pojęciem „kto ma problem” .
 • Nabywanie przez uczestników umiejętności identyfikowania po czyjej stronie leży problem.

 

2.Mówienie wprost

 • Jak się zaprzyjaźniać.
 • Jak mówić o sobie.
 • Jak wyrażać potrzeby i uczucia oraz docenić starania drugiej osoby – ćwiczenia.
 • Jak zapobiegać problemom – ćwiczenia.
 • Dostrajanie się do drugiej osoby.
 • Podstawowe umiejętności słuchania – ćwiczenia
 • Jak słuchać uczuć innych osób – omówienie i pokaz.

 

 1. Jak słuchać przyjaciela, który ma problem
 • „Przewrotna dwunastka” – prezentacja.
 • Omówienie „przewrotnej dwunastki”.
 • Umiejętność słuchania – ćwiczenia.
 • Gdy ty masz problem, czyli jak powiedzieć to, co czujesz
 • Omówienie problemów, kiedy obwiniamy, wyśmiewamy lub krytykujemy innych.

 

 1. Pokonywanie lęku i radzenie sobie ze złością
 • Góra lodowa.
 • Konfrontacyjne komunikaty – ćwiczenia
 • Pomaganie uczestnikom w zrozumieniu uczucia lęku.
 • Przedstawienie sposobów na obniżanie lęku.

 

 1. Konflikt w relacjach
 • „Natura konfliktu”.
 • Typowe i nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Przedstawienie rozwiązywania konfliktów tak, aby nikt nie przegrał
 • Konflikt i jego rozwiązywanie.
 • Co to jest potrzeba.
 • Specjalne kroki, by rozwiązać konflikt metodą bez przegranych.

 

 1. Odnoszenie się do ludzi, którzy się od nas różnią
 • „Osobista księga wartości”.
 • Sposoby radzenia sobie z konfliktami wartości.
 • Stawianie celów i tworzenie planów działania.
 • Zakończenie zajęć i rozdanie dyplomów.

 

Prowadzący:

Piotr Kruczkowski – psycholog, pedagog, certyfikowany trener programów metody Gordona, licencjonowany reprezentant Gordon Training International w Polsce.

Formy:

Praca zbiorowa, zespołowa (zabawy w parach), indywidualna.

 

Thomas Gordon:

Twórcą Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży (TSK) jest trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla dr Thomas Gordon światowej sławy autorytet – nieżyjący już – amerykański psycholog, psychoterapeuta, bliski przyjaciel Helen i Carla Rogers. Autor książek wydanych na całym świecie aż w 28 językach. W Polsce ukazały się między innymi tytuły: „Wychowanie bez porażek”, „Jak dobrze żyć z ludźmi” oraz „Wychowanie bez porażek w szkole”.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

 

Wszystkie prawa dotyczące metody Gordona podlegają prawu autorskiemu i są zastrzeżone przez Gordon Training International. Polskie Centrum Edukacji Gordona jest wyłącznym dysponentem praw do korzystania z marki i dorobku materiałów dotyczących metody dr. Thomasa Gordona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz oficjalnym Autoryzowanym Reprezentantem Gordon Training International w Polsce.
Programy i materiały są prawnie zastrzeżone i nie wolno żadnych ich części reprodukować i przekazywać w żadnej postaci ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych czy mechanicznych włącznie z fotokopiowaniem i nagrywaniem, ani za pomocą innego systemu pozyskiwania i odtwarzania informacji. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).