Zapraszamy na
Warsztaty umiejętności wychowawczych
dla Rodziców i Pedagogów

RUSZA KOLEJNA GRUPA!

 

Uczestnicy kursu:
Wszyscy, którzy chcą poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje rodzicielskie oraz wychowawcze.

Program zajęć:
1. zjazd
– Dialog w rodzinie.
– Percepcja postaw dorosłych przez dzieci.
– Skale ułatwiające charakterystykę słuchania.
2. zjazd
– Podstawowe typy rodziców.
– Granice w życiu, małżeństwie i rodzicielstwie.
3. zjazd
– Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
– Rozpoznawanie i radzenie sobie z uczuciami i emocjami.
4. zjazd
– Psychologia konfliktów – metody rozwiązywania.
– Nagrody, kary i pochwały.
5. zjazd
– Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról.
– Zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności.

Prowadząca, terminy i miejsce szkolenia:
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla Rodziców i Pedagogów prowadzone są przez Panią Marię Berlińską. Zajęcia odbywać się będą w cyklu pięciu spotkań raz w miesiącu.

  1. zjazd 03.03.2018
  2. zjazd 17.03.2018
  3. zjazd 14.04.2018
  4. zjazd 26.05.2018
  5. zjazd 16.06.2018

Czas trwania warsztatów: 10:30 – 16:00

Dodatkowe informacje można uzyskać:
– Pod numerem telefonu: 32 772 37 80
– Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną lub mailową.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: biuro@jckziu.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona !

Zapraszamy