Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Mysłowicach

Zaprasza na kurs

INIEKCJE PODSKÓRNE


kurs odbędzie się

w Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach
ul. Powstańców 19,  sala 201 i 201 a I p.

w terminie

 2 lub 16 czerwca 2018 r. w wymiarze 10 godzin

od 9:00 do 18:00

Po zakończeniu kursu otrzymają Państwo zaświadczenie zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 póz. 622). Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod nr 1/2016.

  1. Pod numerem telefonu: 32 772 37 80
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona

Zapraszamy !