Nowe terminy kursu:

13-14 lipca (piątek 16:00-20:00, sobota 9:00-17:00)
3-4 sierpnia (sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-15:00)
8-9 września (sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-15:00)

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach
zaprasza na warsztaty
„Żłobek Montessori”
Uczestnicy kursu:
  •  Nauczyciele przedszkoli i szkół
  •  Wychowawcy
  •  Rodzice i Opiekunowie
  •  Studenci
Cele i korzyści:
  •  Podniesienie kwalifikacji Rodziców i Pedagogów.
  •  Zapoznanie się z postacią Marii Montessori.
  •  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki Montessori.
  •  Zapoznanie z najważniejszymi materiałami Montessori.
  •  Przygotowane otoczenie – projektowanie przestrzeni według zasad Montessori.
Po zakończeniu kursu i otrzymają Państwo zaświadczenie
zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 póz. 622) oraz
Certyfikat wydany przez JCKZiU.
Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia
ustawicznego pod nr 1/2016.
Miejsce szkolenia:

Zajęcia odbywają się grupowo w naszej siedzibie w Mysłowicach i trwają 16 godzin dydaktycznych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w Państwa placówce.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

1. Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl