Zapraszamy na szkolenie w terminie: 26/27 listopada od 16:00 – 19:45

łączna liczba godzin: 10

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Pomoc w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych wykonywanych przez pielęgniarkę:
  – badania poziomu cukru przy użyciu glukometru
  – badanie przez skanowanie – bezinwazyjne metody pomiaru glikemii
  – badanie poziomu ciał ketonowych we krwi i moczu
 2. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów medycznych:
  – podawanie insuliny przy użyciu wstrzykiwacza typu Pen,
  – wyprowadzenie pacjenta ze stanu hipoglikemii
 3. Nadzorowanie i pomoc pacjentowi w stosowaniu elementów samokontroli:
  – podawanie insuliny przy użyciu wstrzykiwacza typu Pen
  – badanie poziomu cukru we krwi  analiza pomiarów,
  – badanie moczu (na obecność cukru i/lub cial ketonowych)
  – kontrola masy ciała
  – pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  – obserwowanie własnego ciała  (w tym np. miejsc podawania insuliny)
  – codzienna kontrola stóp (zapobieganie ZSC)
  – odpowiednie odżywianie – dostosowywanie posiłków do glikemii i masy ciała
  – dostosowana do wieku i możliwości, zaplanowana aktywność fizyczna
  – rozpoznawanie i postępowanie w stanach hiperglikemii i hipoglikem