I  spotkanie 07.06.2019  w godz. 17:00 – 21:30

II spotkanie 08.06.2019 w godz. 09:30 – 18:30

III spotkanie 09.06.2019 w godz. 09:00 – 17:30

 

Trening Skutecznego Rodzica (TSR) wg dr. Thomasa Gordona- szkolenie skierowane do rodziców dzieci w każdym wieku. Trening obejmuje poziom I (TSR1).

Trening Skutecznego Rodzica (TSR1) jest skierowany do rodziców dzieci w każdym wieku. Na TSR rodzice uczą się wypróbowanych i skutecznych umiejętności służących wychowaniu. Podczas TSR rodzice uczą się metody bez przegranych i konkretnych narzędzi, które są bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z dziećmi. Zdobywają kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów, aby skuteczniej asystować dzieciom, które doświadczają problemów lub silnych emocji. Uczą się także, w jaki sposób motywować dzieci do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. Autorem TSR jest dr Thomas Gordon, twórca metody „bez przegranych”, autor światowego bestsellera „Wychowanie bez porażek”.

Trening Skutecznego Rodzica to licencjonowany program szkoleniowy Gordon Training International, jednej z najbardziej znanych i renomowanych organizacji szkoleniowych na świecie, która oferuje kursy służące poprawieniu efektywności i jakości relacji międzyludzkich.
Program obejmuje poziom pierwszy i poziom drugi, przy czym na TSR2 są przyjmowane osoby tylko po ukończeniu TSR1. Na TSR2 rodzice rozwijają umiejętności modelu Gordona.

Każdy uczestnik kursu TSR1 otrzymuje indywidualne materiały -zeszyt ćwiczeń TSR, książka Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”, książka Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek w praktyce”, dyplom, kredo.

Cel ogólny szkolenia:
Rozwijanie samoświadomości oraz umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej niezbędnych do budowania relacji z dziećmi w oparciu o metodę bez przegranych doktora Thomasa Gordona.

Treści TSR1:
– Sposoby na ograniczenie sytuacji konfliktowych w relacjach z dziećmi i w rodzinie z innymi bliskimi osobami.
– Jak nie ranić siebie i dziecka podczas rozwiązywania konfliktów, sporów i sprzeczek.
– Przyczyny zakłóceń w rodzinnej komunikacji.Ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
– Jak nakłonić dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców.
– Redukowanie buntu u dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków.
– Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka.
– Pomaganie dziecku w stawaniu się samodzielnym.
– Radzenie sobie ze złością, lękiem i bezradnością.
– Stawianie granic dzieciom i innym bliskim osobom, dbając przy tym o relacje.
– Przekazywanie i wpływanie na wartości u dzieci.
– Kształtowanie pozytywnych relacji z dziećmi i innymi ludźmi.
– Omawianie przypadków uczestników – sukcesy, porażki

Cele szczegółowe szkolenia:
W toku zajęć uczestnicy będą rozwijać umiejętności:
– Obserwacji zachowania.
– Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu.
– Pomagania dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
– Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy.
– Poszerzania obszaru bez problemu.
– Skutecznego konsultowania.
– Skutecznej konfrontacji.
– Oddzielania potrzeb od rozwiązań
– Radzenia sobie ze złością i kierowania emocjami
– Zrozumienia natury konfliktu
– Zrozumienia wpływu rozwoju na funkcjonowanie dziecka

Plan pracy:
– Wprowadzenie do Treningu Skutecznego Rodzica.
– Umiejętność obserwacji zachowania.
– Rozpoznawanie po czyjej stronie leży problem.
– Unikanie barier w procesie komunikacji, kiedy dziecko przeżywa problem.
– Podstawowe i aktywne słuchanie.
– Otwarta komunikacja z dziećmi.
– Umiejętność wyrażanie słownej pochwały.
– Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom.
– Poszerzanie obszaru bez problemu.
– Rodzic jako konsultant.
– Umiejętność wyznaczania granic.
– Unikanie nieskutecznej konfrontacji i czym ją zastąpić.
– Uczuciowa góra lodowa, czyli jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami.
– Panowanie nad złością.
– Potrzeby kontra rozwiązania.
– Radzenie sobie z oporem dziecka w sytuacji konfrontacji.
– Zakończenie zajęć.

Program szkolenia TSR1:
– Wprowadzenie
– Pojęcie: „skuteczny rodzic”
– Cele TSR
– Ustalanie celów osobistych
– Umiejętność obserwacji zachowania
– Okno zachowania
– Kto ma problem?
– Kiedy dzieci mają problemy?
– Unikanie barier w procesie komunikacji
– Pomaganie dziecku i innym osobom w zaspokojeniu potrzeb
– Umiejętności pomagania
– Podstawowe i aktywne słuchanie
– Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
– Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
– Nazywanie stanów emocjonalnych
– Otwarta komunikacja z innymi osobami
– Wyrażanie doceniania
– Zapobieganie konfliktom
– Skuteczne konsultowanie
– Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
– Wpływ rozwoju na funkcjonowanie dzieci i młodzieży
– Skuteczna konfrontacja
– Unikanie nieskutecznej konfrontacji
– Hierarchia potrzeb Maslowa
– Oddzielanie potrzeb od rozwiązań
– Jak sobie radzić ze złością
– Skuteczna konfrontacja
– Radzenie sobie z oporem
– Natura konfliktu
– Zastosowanie TSR1 w praktyce
– Stosowanie umiejętności TSR1
– Przegląd okna zachowania
– Egzamin końcowy
– Ewaluacja kursu

KOSZT: 665 zł

Termin zgłoszeń do 24 maja 2019

Dodatkowe informacje i zapisy:

Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl