Program 12 Kroków, to program rozwoju duchowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji. To osobista i duchowa praca inspirowana w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

Po warsztacie

Nabierzesz wprawy w rozpoznawaniu i nazywaniu swoich emocji, uczuć. Wzmocnisz własną osobowość i poczucie własnej wartości. Będziesz potrafił na nowo określić wartości, którymi chcesz żyć. Nauczysz się jak rozpoznawać swoje potrzeby i granice oraz jak o nich, w sposób dobry i odważny, komunikować innym osobom. Rozwiniesz umiejętności społeczne, głównie umiejętności słuchania bez oceniania i krytyki, przyjmowania innych takimi jakimi są, empatii („tak też można myśleć czy czuć”…). Dowiesz się jak radzić sobie z osobistymi problemami. Nadto wszystko pogłębisz relację z Bogiem, doświadczając Go każdego dnia na osobistej modlitwie.

Warsztat kierowany jest do osób

 • uwikłanych w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich
 • zmagających się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • zmagających się z zaniżoną samooceną
 • bojących się odrzucenia
 • z tendencją do izolowania się
 • zależnych, szukających uznania za wszelką cenę
 • przeżywających lęki, dających się łatwo zastraszyć
 • uwikłanych w toksyczne relacje interpersonalne
 • przesadnie odpowiedzialnych lub wcale nieodpowiedzialnych
 • zranionych w dzieciństwie
 • posiadających nadmierną potrzebę kontroli
 • mających trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca
 • mających trudności z zachowaniem granic w bliskich relacjach
 • szukających pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem
 • pragnących zmiany swojego życia na lepsze

Program warsztatu

Program warsztatu będzie realizowany według podręcznika oraz pracę grupową na warsztacie:

 • przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
 • uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
 • postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
 • zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
 • bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 • staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.
 • zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 • zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 • zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.
 • prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
 • dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
 • przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Zasady pracy na warsztacie

Warsztat będzie realizowany w oparciu o podręcznik oraz o pracę grupową. Uczestnicy warsztatu dzielą się w grupie:

 • swoimi doświadczeniami, osobistymi refleksjami, przemyśleniami powstającymi podczas pracy indywidualnej z materiałami formacyjnymi
 • bieżącymi doświadczeniami z tygodnia
 • reakcjami na treści edukacyjne, wnoszone przez prowadzących podczas spotkania
 • mogą odnosić się również do wypowiedzi poprzedników, jednak raczej w kontekście własnych doświadczeń

Czas trwania: 2 lata, spotkania odbywają się co tydzień w środę, każde spotkanie trwa 2h zegarowe 17:00/17:30-19:30, Piętro 1, pokój 205

Termin: od marca 2019 do lutego 2022

Prowadzący: Anna Matwijko – ukończyła studia pedagogiczne. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. Jest absolwentką warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Działała w Jezuickim Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej – Manresa. Szczególnie jest jej bliska Wspólnota Trudnych Małżeństw-Sychar. Od kilku lat jest liderem krakowskiego Ogniska tej wspólnoty. Angażuje się w niesienie pomocy małżeństwom przeżywającym kryzysy i w działania służące wzmocnieniu osobowości człowieka.

Cena: 40 zł/osoba/jedno spotkanie, płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Jednorazowa opłata za materiały potrzebne do na warsztacie 130zł. W razie rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Miejsce: Jezuickie Centrum Kształcenia, ul. Powstańców 19, Mysłowice

Wymagania/Warunki przystąpienia:

 • Rejestrując się telefonicznie Tel. 32 772 37 80, 32 772 37 85
 • Przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: biuro@jckziu.edu.pl

karta zgłoszeniowa do programu 12 kroków

 • Rejestrując się poprzez poniższy formularz