Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem bezradny, ale musimy sobie pomagać, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi – oto co należy zrozumieć, by móc poczuć się naprawdę wolnym.”

Maria Montessori, „Odkrycie dziecka”

Pogłębiające się problemy z pamięcią u osób z otępieniem stanowią istotną przyczynę pogorszenia ich samodzielności. Są one często postrzegane przez pryzmat fatalizmu u nastawienia, że nic nie można na nie poradzić. Tymczasem nowe odkrycia neuropsychologiczne ostatnich dziesięcioleci wprowadziły nowy wymiar do terapii zaburzeń pamięci u osób z otępieniem.

Po warsztacie:

W czasie trwania kursu poznasz sylwetkę Marii Montessori oraz jej filozofię podejścia do człowieka. Zaznajomisz się z wiedzą na temat poszczególnych faz i etapów organizowania zajęć dla osób starszych z uwzględnieniem praktycznych przykładów gotowych do wykorzystania w codziennej pracy z seniorami. Dowiesz się jakie są metody Marii Montessori  w aspekcie niefarmakologicznego leczenia otępienia.

Dla kogo?

 • Rodzice i Opiekunowie
 • Wychowawcy
 • Hospicjum
 • Placówki opiekuńcze i rehabilitacyjne
 • Placówki pomocy społecznej
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Sanatoria
 • Wolontariat/praca na misjach

Zarys programu:

 • Filozofia Montessori 
 • Choroba otępienna – stereotypy i ich wpływ na nasze emocje, myśl i sposób zachowania
 • Żyć z demencją – zrozumieć, by lepiej wspierać
 • Materiały dydaktyczne dla seniorów
 • prowadzenie zajęć da seniorów w oparciu o metody Christin Mitterlechner

Czas trwania: 10h

Termin: sobota, 30.11.2019 godzina od 8:30-16:30

Prowadzący: Dawid Chajec – szkoleniowiec, propagator pedagogiki Montessori, ukończył szkolenie kwalifikujące z Metody Montessori dla Seniorów z zaburzeniami poznawczymi w Centrum Montessori Senior – Montessori Inspired Lifestyle. Uczestnik seminarium Polskiego Stowarzyszenia Montessori Montessori. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, pasjonat rajdów rowerowych.

Miejsce: Jezuickie Centrum Kształcenia, ul. Powstańców 19, Mysłowice

Cena regularna: 190zł/osoba płatne na tydzień przed planowanym rozpoczęciem edycji.

Cena promocyjna:

 • Jeśli zapiszą się Państwo na szkolenie w terminie do 8.11.2019 – cena szkolenia 160zł (15% rabat)
 • Jeśli zapiszą się Państwo na szkolenia w terminie do 22.11.2019 – cena szkoleń 170zł (10% rabat)

Dla zorganizowanych grup i firm ceny ustalane są indywidualnie.

Rabaty dla stałych klientów 10% i posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10%

Uzyskany dokument: Zaświadczenie MEN wydane po zakończeniu kursu

Warunki przystąpienia:

 • Wypełnienie formularza tutaj -> Formularz zgłoszeniowy
 • Przesłanie na adres biuro@jckziu.edu.pl swoich danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe mail i numer telefonu
 • Pod numerem 32 772 37 80, 32 772 37 85

!!! Z-A-P-R-A-S-Z-A-M-Y !!!