Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą

Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii przyczynia się do rozwoju powikłań o podłożu mikro i makro-naczyniowym. Nieleczona lub nieprawidłowo leczona cukrzyca powoduje poważne komplikacje dla zdrowia i życia pacjenta  takie jak ślepota, niewydolność nerek, czy amputacja kończyn. Podwaja się także ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krążenia.

Co po szkoleniu?

Na zajęciach poznasz zasady przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych wykonywanych przez pielęgniarkę. Pogłębisz wiedzę i praktykę w nadzorowaniu i pomocy pacjentowi w stosowaniu samokontroli m.in. przy zażywaniu insuliny, pomiaru poziomu cukru we krwi, badaniu moczu, ciśnienia tętniczego i wielu innych czynnościach. Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz mógł pracować w ramach zespołu terapeutyczno- diabetologicznego, którego celem jest opieka nad pacjentem z cukrzycą powikłaną.

Zarys podstaw programowych:

 • Pomoc w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych wykonywanych przez pielęgniarkę:
  • badanie poziomu cukru przy użyciu glukometru
  • badanie przez skanowanie-bezinwazyjne metody pomiaru glikemii
  • badanie poziomu ciał ketonowych we krwi i moczu
 • Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich:
  • podawanie insuliny przy użyciu wstrzykiwacza typu pen
  • wyprowadzanie pacjenta ze stanu hipoglikemii
 • Nadzorowanie i pomoc  pacjentowi w stosowaniu elementów samokontroli:
  • podawanie insuliny przy użyciu wstrzykiwacza typu Pen
  • badanie poziomu cukru we krwi i analiza pomiarów
  • badanie moczu (na obecność cukru i/lub ciał ketonowych)
  • kontrola masy ciała
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • obserwowanie własnego ciała (w tym np. miejsc podawania insuliny)
  • codzienna kontrola stóp,( zapobieganie ZSC)
  • odpowiednie odżywianie – dostosowywanie posiłków do glikemii i masy ciała
  • dostosowana do wieku i możliwości, zaplanowana aktywność fizyczna
  • rozpoznawanie i postępowanie w stanach  hiperglikemii i hipoglikemii

Termin: 8 i 15 luty 2020r, 7 i 14 marzec 2020r, 4 i 18 kwietnia 2020r

Czas trwania: 18h, 2 dni, 8:30-16:30

Cena: 360zł

Rola i zadania opiekuna u chorego z trudno gojącymi się ranami

Rany, to powszechny uraz, z którym człowiek często ma do czynienia. Najwięcej bólu i trudności w zagojeniu sprawiają rozlegle i głębokie a także przewlekłe rany. Odleżyny należą do ran, które stanowią szczególny problem dla opieki zdrowotnej.

Co po warsztacie?

Na szkoleniu dowiesz się czym są rany przewlekłe, jakie działania należy spełnić aby zapobiegać ich powstaniu oraz poznasz, również w praktyce, w jaki sposób można leczyć chore miejsce.

Zarys podstaw programowych:

 • Podział ran przewlekłych
 • Zanim powstanie odleżyna – profilaktyka i pielęgnacja p/odleżynowa
 • Stabilizacja stanu zdrowi pacjenta- dieta, niedobory żywieniowe; aktywizacja ruchowa
 • Odleżyny – zapobieganie, sposoby leczenia
 • Jak dochodzi do zakażenia – postępowanie
 • Czynniki ryzyka rozwoju odleżyn
 • Miejsce powstawania odleżyn – ocena stopnia zaawansowania odleżyn
 • Sposoby odciążenia miejsc chorych
 • Edukacja w zakresie zabiegów higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych
 • Wykonywanie zabiegów p/zapalnych i kąpieli leczniczych

Termin: 9 maja 2020r

Czas trwania: 10h, 1 dzień, 8:30-16:30

Cena: 190zł

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń pielęgnacyjnych, higienicznych i profilaktycznych u chorego ze stopą cukrzycową z uwzględnieniem czynności podologicznych

Osoby chore na cukrzycę są 25 razy częściej narażone na utratę kończyny, w porównaniu z osobami bez cukrzycy. Prawie 70% wszystkich nieurazowych amputacji wykonywanych jest u osób z cukrzycą. Zapobieganie ZSC ma kolosalne znaczenie, a leczenie ma interdyscyplinarny wymiar.

Co po szkoleniu?

Na zajęciach poznasz jaka jest profilaktyka oraz jak ją zastosować w przypadku Zespołu Stopy Cukrzycowej – ZSC. Pogłębisz wiedzę z obszaru opieki pielęgnacyjnej i podiatrycznej. Zarys podstaw edukacji diabetologicznej pozwoli Ci na poszerzenie możliwości pomocy pacjentowi z chorobą.

Zarys podstaw programowych:

 • Zasady postępowania w zapobieganiu zespołowi stopy cukrzycowej – czynniki ryzyka
 • Edukacja diabetologiczna – integralna część programów prewencyjnych
 • Epidemiologia stopy cukrzycowej
 • Opieka nad pacjentem ze stopą cukrzycową jako skutek polineuropatii
 • Pielęgnacja stóp – zalecenia dla pacjentów z cukrzycą.
 • Zapobieganie ZSC

Termin: 13 czerwca 2020r

Czas trwania: 10h, 1 dzień, 8:30-16:30

Cena: 190zł

Pozostałe informacje o szkoleniach

Wszystkie szkolenia prowadzi: Barbara Mikołajec – magister pedagogiki, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, edukator w cukrzycy.

Kierujemy je dla:

 • Opiekunki /opiekunowie medyczni
 • Diabetycy
 • Rodzina i opiekunowie osób z cukrzycą
 • Wszystkie osoby zainteresowane prewencją i udziałem w leczeniu cukrzycy 
 • Stowarzyszenia diabetyków

Miejsce: ul. Powstańców 19, Mysłowice

Dla stałych klientów oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat 10%.

Dla grup zorganizowanych i firm ceny ustalane są indywidualnie!

Jak się zapisać?

 • Wypełnienie formularza tutaj -> Formularz zgłoszeniowy
 • Przesłanie na adres biuro@jckziu.edu.pl swoich danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe mail i numer telefonu
 • Pod numerem 32 772 37 80, 32 772 37 85

Uzyskany dokument: Zaświadczenie MEN wydane po zakończeniu kursu