Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i umiejętności związanych z podawaniem leków różnymi drogami osobie chorej i niesamodzielnej. Osiągnięte efekty kształcenia w tym zakresie poszerzają kompetencje zawodowe opiekuna medycznego oraz opiekuna osoby chorej i niesamodzielnej.

Co po szkoleniu?

Poznasz ogólne zasady podawania leków zleconych przez lekarza osobie chorej i niesamodzielnej. Zdobędziesz kompetencje i uprawnienia do samodzielnego przygotowania i podawania leków osobie chorej i niesamodzielnej. Nauczysz się również podawać leki przez układ oddechowy, pokarmowy oraz przez błony śluzowe. Będziesz doskonale przygotowany do stosowania leków na skórę u osoby chorej i niesamodzielnej.

Dla kogo?

 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby niesamodzielnej
 • Słuchacze II semestru

Zarys podstaw programowych:

 • Drogi podawania leków
 • Postacie leków
 • Zasady przechowywania, przygotowania i podawania leków
 • Procedury podawania leków przez układ pokarmowy, oddechowy, skórę, błony śluzowe

Szczegółowa tematyka szkolenia

Temat 1: Ogólne zasady podawania leków zleconych przez lekarza osobie chorej i niesamodzielnej – 5 godzin

 • Drogi podawania leków
 • Postacie leków
 • Zasady przechowywania leków
 • Rola opiekuna medycznego w przygotowaniu i podawaniu leków osobie chorej i niesamodzielnej
 • Niepożądane działania leków
 • Leki bez recepty

Temat 2: Zasady i procedury podawania leków osobie chorej i niesamodzielnej przez układ pokarmowy – 3 godziny

 • Podawanie leków doustnie
 • Podawanie leków doodbytniczo

Temat 3: Zasady i procedury podawania zleconych przez lekarza leków do układu oddechowego – 3 godziny

 • Stosowanie inhalacji
 • Podawanie tlenu
 • Stosowanie leków w aerozolu

Temat 4: Zasady i procedury stosowania leków na skórę u osoby chorej i niesamodzielnej – 3 godziny

 • Kąpiele lecznicze całkowite i częściowe
 • Wcieranie leku w skórę
 • Przykładanie leku na skórę (przymoczki)
 • Smarowanie skóry

Temat 5: Zasady i procedury podawania leków przez błony śluzowe – 2 godziny

 • Podawanie leków do nosa
 • Podawanie leków do oka
 • Podawanie leków do ucha

Czas trwania: 16h, 2dni (8.30-14.30)

Termin:

V edycja 23.01 i 30.01

VI edycja 18.01 i 25.01

Prowadzący: Krystyna Koćwin – nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem medycznym i pedagogicznym. Na co dzień uczy w szkole SOCIUS w Mysłowicach.

Cena: 270zł/osoba

Dla zorganizowanych grup oraz firm ceny ustalane są indywidualnie.

Stały klient – 10%

Karta dużej rodziny – 10%

Wymagania/Warunki przystąpienia:

 • Wypełnienie formularza tutaj -> Formularz zgłoszeniowy
  Przesłanie na adres biuro@jckziu.edu.pl swoich danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe mail i numer telefonu
  Pod numerem 32 772 37 80, 32 772 37 85

Uzyskany dokument: Zaświadczenie MEN wydane po zakończeniu szkolenia