Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw poprzez podtrzymanie czynności życiowych, ograniczanie skutków obrażeń, zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego.

Co po warsztacie?

Nauczysz się jakie są zasady udzielania pomocy wobec poszkodowanego. Będziesz wiedział jakie czynności ratunkowe możesz wykonać aby zapewnić osobie potrzebującej odpowiednią pomoc. Jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobie, której udzielana jest pierwsza pomoc. Dowiesz się jak zabezpieczyć miejsce wypadku oraz jakie są zasady sprawdzenia stanu poszkodowanego i jego funkcji życiowych. Poznasz jak działa automatyczny defibrylator i nauczysz się go obsługiwać. Dzięki zdobytej wiedzy i praktycznego jej zastosowania będziesz mógł reagować w niemalże każdej sytuacji zagrożenia. Nabędziesz umiejętności prawidłowego wykonywania procedur ratunkowych i nabierzesz pewności w podejmowaniu ważnych decyzji wobec poszkodowanego.

Dla kogo?

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy
 • Rodzice i Opiekunowie
 • Młodzież i dzieci
 • Księża i Siostry Zakonne
 • Hospicjum
 • Placówki opiekuńcze i rehabilitacyjne
 • Placówki pomocy społecznej
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Sanatoria
 • Urzędnicy i pracownicy firm
 • Wolontariusze i osoby pragnące podjąć wolontariat

Podstawy programowych:      

 • Bezpieczeństwa własnego
 • Podstaw prawnych
 • Motywacji do udzielania pomocy
 • Resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych i dzieci
 • Pozycji bocznej ustalonej.
 • Niedrożności dróg oddechowych – zadławień
 • Użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • Zaopatrywania rany, krwotoków, oparzeń, złamań
 • Postępowanie w sytuacjach nagłych, takich jak: omdlenia, padaczka, udar, zawał, cukrzyca

Czas trwania: 8h, od 8:30 do 15:30

Termin: 19.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2019

Prowadzący: Krystyna Koćwin – nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem medycznym i pedagogicznym. Na co dzień uczy w szkole SOCIUS w Mysłowicach.

Miejsce: Caritas Archidiecezji Katowice, ul W. Stwosza 20, 40-042 Katowice

Cena: 120zł/osoba

Dla zorganizowanych grup oraz firm ceny ustalane są indywidualnie.

Dla stałego klienta i posiadacza Karty Dużej Rodziny zniżka 10%.

Warunki przystąpienia:

 • Rejestracja na formularzu TUTAJ
 • Przesłanie na adres mailowy biuro@jckziu.edu.pl swoich danych kontaktowych: imię i nazwisko i numer telefonu
 • Rejestracja telefoniczna 32 772 37 80, 32 772 37 85

Uzyskany dokument: Zaświadczenie MEN wydane po zakończeniu kursu