Artykuły: Luty 2020

Praca z Seniorami metodą Montessori

Czy wiesz, że pedagogika Montessori jest popularna w nauczaniu dzieci w żłobkach i przedszkolach. Dzieci prowadzone tą metodą są skoncentrowane na zadaniach. Naturalnie dążą do samodzielności, są chętne (…)

Czytaj więcej