Czy wiesz, że pedagogika Montessori jest popularna w nauczaniu dzieci w żłobkach i przedszkolach. Dzieci prowadzone tą metodą są skoncentrowane na zadaniach. Naturalnie dążą do samodzielności, są chętne do pomocy, pełne cierpliwości i szacunku wobec siebie i innych. Dzieci szczęśliwe ! To tylko szczątkowy opis dobrodziejstwa stosowania tej metody … Brzmi ciekawie ?

Niewiele osób wie, że metoda ta jest wyjątkowa i skuteczna do pracy z osobami starszymi, zmagającymi się z chorobami otępiennymi. Problemy z pamięcią u osób z demencją powoduje, że są mniej samodzielne. Często osoby takie są postrzegane jako osoby, z którymi już nic nie można poradzić.  Prawda ?

Tymczasem odkrycia neuropsychologiczne ostatnich dziesięcioleci wprowadziły nowy wymiar do terapii zaburzeń pamięci u osób z otępieniem.

Chcesz poznać metody ? Tylko u nas wyjątkowe szkolenie

W czasie naszego warsztatu poznasz czym jest filozofia i pedagogika Montessori. W następnej kolejności poznasz jaki wpływ na emocje, myśli i zachowania ma choroba otępienna. Lepiej zrozumiesz jak żyć z demencją by wspierać osoby dotknięte tą chorobą. Dowiesz się jak pracować i organizować czas z osobami starszymi uwzględniając poznane na szkoleniu przykłady, gotowe do wykorzystania w codziennej pracy.

Damy Ci konkretne narzędzia do pracy. Będziesz lepszym wsparciem dla podopiecznych i ich rodzin. Na nowo odkryjesz swoje powołanie do pracy z seniorami !

Termin: 3.04.2020r, jeden dzień, od 8:30-16:30

Cena regularna: 220zł/osoba. Dla zorganizowanych grup, stałych klientów, absolwentów szkoły SOCIUS, posiadaczy Karty Dużej Rodziny RABATY

W cenie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe z poczęstunkiem

Miejsce: Jezuickie Centrum Kształcenia, ul. Powstańców 19, Mysłowice

Więcej tutaj -> http://jckziu.edu.pl/kim-jestesmy/akademia-dialogu/praca-z-seniorami-oparta-na-metodzie-marii-montessori/

Zapisy:

Telefoniczne: 32 772 37 85

Mail: biuro@jckziu.edu.pl

Formularz: https://docs.google.com/forms/d/109qzdFVorkWcTUHrVxgNrqGnoh0fWOfDIpFL3_vkYGw/edit