Maria Dłucik – Dyrektor Jezuickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Magdalena Zubkowicz – Sekretariat

Jacek Reczek – Dział administracyjno-organizacyjny

Karina Wawros – Koordynator szkoleń podyplomowych dla Pielęgniarek i Położnych

Maria Berlińska – Szkoła dla Rodziców i Pedagogów

Anna Matwijko – Warsztat „12 kroków”

Maria Inglot-Gonera – Pedagogika Montessori

o. Wacław Królikowski SJ – Poradnictwo duchowe

o. Artur Niechwiej SJ – Poradnictwo duchowe

0. Tomasz Kopczyński SJ – Poradnictwo duchowe

o. Krzysztof Homa SJ – Poradnictwo duchowe

Eugeniusz Zubel – Poradnictwo prawne

Bogusława Zubel – Poradnictwo prawne

Tomasz Wójkowski – Poradnictwo prawne

Ewa Dziewońska – Psycholog, Psychoterapeuta

Justyna Wójkowska – Psycholog

Weronika Pudełko – Logopeda

Przemysław Binkiewicz – Lekarz Naprotechnolog

Ewa Jurczyk – Instruktor Modelu Creightona