Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach
Zaprasza na kurs

Katechezy Dobrego Pasterza

poziom II

(praca z dziećmi
w wieku od 6 do 9 roku życia)

Uczestnicy kursu

 • Pedagodzy
 • Katecheci
 • Rodzice

Tematyka

Przygotowanie pośrednie i bezpośrednie do komunii

 1. Biblia i Liturgia w edukacji religijnej dziecka
 2. Historia królestwa Bożego – teoretyczne założenia oraz pokaz materiałów
 3. Formacja moralna – przypowieści o królestwie Bożym i przypowieści moralne, Maksymy.
 4. Msza św. – synteza, prefacja, Tajemnica wiary, gesty liturgiczne
 5. Bezpośrednie przygotowanie do komunii
 6. Praca własna z materiałem – przygotowanie albumu

Po zakończeniu kursu z każdego poziomu i zdaniu egzaminu otrzymują Państwo zaświadczenie zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 poz. 622) oraz Certyfikat wydany przez JCKZiU.

Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod nr 1/2016.

Prowadząca

Dr Barbara Surma

Absolwentka oraz adiunkt Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła pedagogikę religijną, opiekuńczo-wychowawczą, pedagogikę Montessori oraz pedagogikę przedszkolną. W latach 1997-1999 uczestniczyła w kursie prowadzonym przez Sofię Cavalletti i Giannę Gobbi w Centrum Formacyjnym
Il Buon Pastore  w Rzymie. Od ponad dwudziestu lat pracuje
z  dziećmi w Przedszkolu Integracyjnym Montessori w Krakowie. Obecnie prowadzi zajęcia z KdP w trzech ośrodkach. Swoim doświadczeniem pedagogicznym dzieli się ze studentami
i nauczycielami montessoriańskimi, prowadząc kursy w kraju i za granicą. Jest autorką kilku monografii oraz artykułów poświęconych pedagogice Montessori a szczególnie wychowaniu religijnemu.

Termin i miejsce szkolenia

Zajęcia odbędą się w Krakowie, ul. Kopernika 26. Sala Waj-u nr 6

 1. zjazd 26.01.2018 (piątek) 1600 – 2000 (5 h)
 2. zjazd    27.01.2018 (sobota) 930 – 1230 (4 h)  1330 – 1630 (4 h)  1700 – 1830 (2 h)
 3. zjazd    28.01.2018  (niedziela) 900 – 1300  (5 h)

Koszt szkolenia

380 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Pod numerem telefonu: 32 772 37 80

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: biuro@jckziu.edu.pl

 

Kurs rozpocznie się po zebraniu 12 osób.

Liczba miejsc ograniczona

 

Zapraszamy

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i (…)

Czytaj więcej

Udział Opiekuna medycznego w leczeniu farmakologicznym osoby chorej i niesamodzielnej

Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i (…)

Czytaj więcej

Zadania Opiekuna w wykonywaniu świadczeń u pacjenta z cukrzycą

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii (…)

Czytaj więcej

Praca z Seniorami oparta na metodzie Marii Montessori

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem (…)

Czytaj więcej