Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Mysłowicach

zaprasza na

„Kurs języka migowego”

Uczestnicy kursu:

 • Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Księża i Siostry Zakonne
 • Urzędnicy
 • Studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • Wolontariusze i osoby pragnące podjąć wolontariat
 • Każdy, kto w swojej pracy lub środowisku ma styczność z osobami niesłyszącymi

 

Cele i korzyści:

 • inspiracja do podejmowania relacji z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi
 • ułatwienie komunikacji z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi
 • integracja osób niesłyszących w grupie
 • otwarcie na problemy osób niesłyszących
 • dowartościowanie osób niesłyszących

 

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają Państwo zaświadczenie

zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia

ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 póz. 622) oraz

Certyfikat wydany przez JCKZiU.

Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia

ustawicznego pod nr 1/2016.

 

Program zajęć:

 • Specyfika komunikowania się z osobami z uszkodzonym słuchem
 • Daktylografia
 • Znaki ideograficzne

 

Prowadzący:

Janina Wilk jest magistrem teologii. Ukończyła I, II i III poziom kursu Języka migowego o profilu społecznym w Ośrodku Edukacyjnym Katolickiej Misji dla Niesłyszących. Uzyskała wpis do rejestru tłumaczy języka migowego Wojewody Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu Języka migowego.

Termin i miejsce szkolenia:

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małej grupie (od 2 do 5 osób) w naszej siedzibie w Mysłowicach lub w Państwa placówce i trwają 30 godzin dydaktycznych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

1. Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: biuro@jckziu.edu.pl

kurs-migowego-karta-zgloszeniowa

Aktualności

Praca z seniorami – Montessori senior

  Zapraszamy na dziesięciogodzinny kurs pracy z seniorami oparty na pedagogice Marii Montessori. W czasie trwania kursu zostanie przybliżona sylwetka Marii Montessori oraz jej filozofia podejścia do (…)

Czytaj więcej

Żłobek Montessori – Grudzień 2018

  Nowy termin kursu: 15/16 GRUDNIA sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-15:00 24-25 października (sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-15:00)   Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w (…)

Czytaj więcej

Smyko-multisensoryka – zajęcia dla dzieci

W czwartek 6 grudnia o godz. 10.00 zapraszamy wszystkie dzieci do lat 3 wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami na zajęcia SMYKO – MULTISENSORYKA®. Podczas zajęć dziecko będzie miało możliwość rozbudzać (…)

Czytaj więcej

Zadania opiekuna medycznego – szkolenie!

  Zapraszamy na szkolenie w terminie: 26/27 listopada od 16:00 – 19:45 łączna liczba godzin: 10 Zakres tematyczny szkolenia: Pomoc w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych (…)

Czytaj więcej