Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Mysłowicach

zaprasza na

„Kurs języka migowego”

Uczestnicy kursu:

 • Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Księża i Siostry Zakonne
 • Urzędnicy
 • Studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • Wolontariusze i osoby pragnące podjąć wolontariat
 • Każdy, kto w swojej pracy lub środowisku ma styczność z osobami niesłyszącymi

 

Cele i korzyści:

 • inspiracja do podejmowania relacji z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi
 • ułatwienie komunikacji z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi
 • integracja osób niesłyszących w grupie
 • otwarcie na problemy osób niesłyszących
 • dowartościowanie osób niesłyszących

 

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają Państwo zaświadczenie

zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia

ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 póz. 622) oraz

Certyfikat wydany przez JCKZiU.

Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia

ustawicznego pod nr 1/2016.

 

Program zajęć:

 • Specyfika komunikowania się z osobami z uszkodzonym słuchem
 • Daktylografia
 • Znaki ideograficzne

 

Prowadzący:

Janina Wilk jest magistrem teologii. Ukończyła I, II i III poziom kursu Języka migowego o profilu społecznym w Ośrodku Edukacyjnym Katolickiej Misji dla Niesłyszących. Uzyskała wpis do rejestru tłumaczy języka migowego Wojewody Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu Języka migowego.

Termin i miejsce szkolenia:

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małej grupie (od 2 do 5 osób) w naszej siedzibie w Mysłowicach lub w Państwa placówce i trwają 30 godzin dydaktycznych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

1. Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: biuro@jckziu.edu.pl

kurs-migowego-karta-zgloszeniowa

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i (…)

Czytaj więcej

Udział Opiekuna medycznego w leczeniu farmakologicznym osoby chorej i niesamodzielnej

Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i (…)

Czytaj więcej

Zadania Opiekuna w wykonywaniu świadczeń u pacjenta z cukrzycą

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii (…)

Czytaj więcej

Praca z Seniorami oparta na metodzie Marii Montessori

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem (…)

Czytaj więcej