„Mediacje i rozwiązywanie konfliktów wg modelu Gordona.”

Warsztat tylko dla osób które ukończyły kurs TSN lub TSR!!!

TERMIN: 23/24.03. 2019; Sobota: 10:00 – 17:00; Niedziela: 09:30 – 16:30

PROWADZĄCY: Piotr Kruczkowski:Master Resident Trainer programów metody Gordona (TSR, TSN, TSK, BNWS) i Autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce.

CEL: Nabywanie umiejętności mediacji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości z wykorzystaniem okna zachowania i sposobu komunikacji modelu Gordona.

Dr Thomas Gordon stworzył swoje kursy dla rodziców i nauczycieli oraz innych odbiorców do efektywnego kierowania konfliktami, co stanowi duszę jego filozofii i modelu – klucz skuteczności w oknie zachowania.
Rozwiązywanie konfliktów bez przegranych i towarzyszenie innym w roli mediatora wymagają najpierw zmiany sposobu komunikacji z języka siły i władzy na język akceptacji, a to zwykle zajmuje trochę czasu i treningu.

Osoby, które starają się zrozumieć model Gordona, a następnie konsekwentnie zastosować jako alternatywę wobec siłowych metod rozwiązywania konfliktów, czują się sowicie wynagrodzeni, zwykle ponad wszelkie nadzieje i oczekiwania.

 

koszt: 350 zł

Dodatkowe informacje i zapisy:

Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i (…)

Czytaj więcej

Udział Opiekuna medycznego w leczeniu farmakologicznym osoby chorej i niesamodzielnej

Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i (…)

Czytaj więcej

Zadania Opiekuna w wykonywaniu świadczeń u pacjenta z cukrzycą

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii (…)

Czytaj więcej

Praca z Seniorami oparta na metodzie Marii Montessori

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem (…)

Czytaj więcej