Zapraszamy na dziesięciogodzinny kurs pracy z seniorami oparty na pedagogice Marii Montessori.

W czasie trwania kursu zostanie przybliżona sylwetka Marii Montessori oraz jej filozofia podejścia do człowieka. Zaprezentowane zostaną poszczególne fazy i etapy organizowania zajęć dla osób starszych z uwzględnieniem praktycznych przykładów gotowych do wykorzystania w codziennej pracy z seniorami.

Metoda Montessori jako niefarmakologiczne leczenie otępienia.

Termin: 23 marca 2019

Koszt: 150zł / osoba

Czas trwania kursu: 10 godzin

 

Jeśli interesują Cię te warsztaty, poinformuj nas o tym :

Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i (…)

Czytaj więcej

Udział Opiekuna medycznego w leczeniu farmakologicznym osoby chorej i niesamodzielnej

Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i (…)

Czytaj więcej

Zadania Opiekuna w wykonywaniu świadczeń u pacjenta z cukrzycą

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii (…)

Czytaj więcej

Praca z Seniorami oparta na metodzie Marii Montessori

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem (…)

Czytaj więcej