Terminy szkoleń z Pedagogiki Montessori

Termin zostanie podany po utworzeniu grupy

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach
zaprasza na warsztaty
„Pedagogika Montessori”
Uczestnicy kursu:
 •  Nauczyciele przedszkoli i szkół
 •  Wychowawcy
 •  Rodzice i Opiekunowie
 •  Katecheci
 •  Studenci
Cele i korzyści:
 •  Podniesienie kwalifikacji Rodziców i Pedagogów
 •  Zapoznanie się z postacią Marii Montessori – prekursorką nowoczesnego podejścia do dziecka.
 •  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki montessoriańskiej
 •  Problem swobodnego wyboru czasu i miejsca pracy dziecka
 •  Miejsce i rola nauczyciela w klasie montessoriańskiej
 •  Zapoznanie z najważniejszymi materiałami montessoriańskimi
 •  Przygotowane otoczenie" – projektowanie tegoż według zasad oraz indywidualnych potrzeb i możliwości
Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają Państwo zaświadczenie
zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 póz. 622) oraz
Certyfikat wydany przez JCKZiU.
Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia
ustawicznego pod nr 1/2016.
Program zajęć:
 • Pomóż mi to zrobić samemu- konfucjańska zasada przyświeca wszystkim pracom w trakcie trwania kursu
 • Wprowadzenie w teorie pedagogiki montessoriańskiej
 • Instruktaże pracy z najważniejszymi materiałami np. różowa wieża, materiały sensoryczne, edukacja językowa…
 • Ćwiczenia dnia codziennego
 •  Kształcenie zmysłów
 •  Edukacja kosmiczna
Prowadzący:
Maria Inglot – Gonera jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia
magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz Studia podyplomowe –
germanistka i rusycystka – Ruhr Universitaet Bochum. Posiada Wielki Dyplom Języka Niemieckiego
Instytutu Goethego Uniwersytetu Monachium uprawniającego do nauczania j. niemieckiego jako
języka obcego na całym świecie. Jest absolwentką Propedeutycznego Kursu Pedagogiki Marii
Montessori organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi.

 

Termin i miejsce szkolenia:
Zajęcia odbywają się grupowo w naszej siedzibie w Mysłowicach.
i trwają 20 godzin dydaktycznych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:
1. Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: biuro@jckziu.edu.pl

pedagogika-montessori-karta-zgloszeniowa

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i (…)

Czytaj więcej

Udział Opiekuna medycznego w leczeniu farmakologicznym osoby chorej i niesamodzielnej

Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i (…)

Czytaj więcej

Zadania Opiekuna w wykonywaniu świadczeń u pacjenta z cukrzycą

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii (…)

Czytaj więcej

Praca z Seniorami oparta na metodzie Marii Montessori

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem (…)

Czytaj więcej