Zapraszamy na szkolenie w powyższych terminach od 9:00 – 16:00

łączna liczba godzin: 10

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Pomoc w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych wykonywanych przez pielęgniarkę:
  – badania poziomu cukru przy użyciu glukometru
  – badanie przez skanowanie – bezinwazyjne metody pomiaru glikemii
  – badanie poziomu ciał ketonowych we krwi i moczu
 2. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów medycznych:
  – podawanie insuliny przy użyciu wstrzykiwacza typu Pen,
  – wyprowadzenie pacjenta ze stanu hipoglikemii
 3. Nadzorowanie i pomoc pacjentowi w stosowaniu elementów samokontroli:
  – podawanie insuliny przy użyciu wstrzykiwacza typu Pen
  – badanie poziomu cukru we krwi  analiza pomiarów,
  – badanie moczu (na obecność cukru i/lub ciał ketonowych)
  – kontrola masy ciała
  – pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  – obserwowanie własnego ciała  (w tym np. miejsc podawania insuliny)
  – codzienna kontrola stóp (zapobieganie ZSC)
  – odpowiednie odżywianie – dostosowywanie posiłków do glikemii i masy ciała
  – dostosowana do wieku i możliwości, zaplanowana aktywność fizyczna
  – rozpoznawanie i postępowanie w stanach hiperglikemii i hipoglikemii

 

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i (…)

Czytaj więcej

Udział Opiekuna medycznego w leczeniu farmakologicznym osoby chorej i niesamodzielnej

Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i (…)

Czytaj więcej

Zadania Opiekuna w wykonywaniu świadczeń u pacjenta z cukrzycą

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii (…)

Czytaj więcej

Praca z Seniorami oparta na metodzie Marii Montessori

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem (…)

Czytaj więcej