Nowy termin kursu:

15/16 GRUDNIA sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-15:00
24-25 października (sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-15:00)

 

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach
zaprasza na warsztaty
„Żłobek Montessori”
Uczestnicy kursu:
 •  Nauczyciele przedszkoli i szkół
 •  Wychowawcy
 •  Rodzice i Opiekunowie
 •  Studenci
Cele i korzyści:
 •  Podniesienie kwalifikacji Rodziców i Pedagogów.
 •  Zapoznanie się z postacią Marii Montessori.
 •  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki Montessori.
 •  Zapoznanie z najważniejszymi materiałami Montessori.
 •  Przygotowane otoczenie – projektowanie przestrzeni według zasad Montessori.
Po zakończeniu kursu i otrzymają Państwo zaświadczenie
zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 póz. 622) oraz
Certyfikat wydany przez JCKZiU.
Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia
ustawicznego pod nr 1/2016.
Miejsce szkolenia:
 • Zajęcia odbywają się grupowo w naszej siedzibie w Mysłowicach i trwają 16 godzin dydaktycznych.
Koszt:
 •  300zł / osoba

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

1. Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

 

Aktualności

Praca z seniorami – Montessori senior

  Zapraszamy na dziesięciogodzinny kurs pracy z seniorami oparty na pedagogice Marii Montessori. W czasie trwania kursu zostanie przybliżona sylwetka Marii Montessori oraz jej filozofia podejścia do (…)

Czytaj więcej

Żłobek Montessori – Grudzień 2018

  Nowy termin kursu: 15/16 GRUDNIA sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-15:00 24-25 października (sobota 9:00-15:00, niedziela 9:00-15:00)   Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w (…)

Czytaj więcej

Smyko-multisensoryka – zajęcia dla dzieci

W czwartek 6 grudnia o godz. 10.00 zapraszamy wszystkie dzieci do lat 3 wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami na zajęcia SMYKO – MULTISENSORYKA®. Podczas zajęć dziecko będzie miało możliwość rozbudzać (…)

Czytaj więcej

Zadania opiekuna medycznego – szkolenie!

  Zapraszamy na szkolenie w terminie: 26/27 listopada od 16:00 – 19:45 łączna liczba godzin: 10 Zakres tematyczny szkolenia: Pomoc w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych (…)

Czytaj więcej