Nowy termin kursu:

12/13 kwietnia 2019 (piątek 16:00-20:00, sobota 9:00-17:00)

 

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach
zaprasza na warsztaty
„Żłobek Montessori”
Uczestnicy kursu:
 •  Nauczyciele przedszkoli i szkół
 •  Wychowawcy
 •  Rodzice i Opiekunowie
 •  Studenci
Cele i korzyści:
 •  Podniesienie kwalifikacji Rodziców i Pedagogów.
 •  Zapoznanie się z postacią Marii Montessori.
 •  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki Montessori.
 •  Zapoznanie z najważniejszymi materiałami Montessori.
 •  Przygotowane otoczenie – projektowanie przestrzeni według zasad Montessori.
Po zakończeniu kursu i otrzymają Państwo zaświadczenie
zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (DZ. U. 2014 póz. 622) oraz
Certyfikat wydany przez JCKZiU.
Nasze Centrum posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia
ustawicznego pod nr 1/2016.
Miejsce szkolenia:
 • Zajęcia odbywają się grupowo w naszej siedzibie w Mysłowicach i trwają 16 godzin dydaktycznych.
Koszt:
 •  350zł / osoba

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

1. Telefoniczne pod numerem: 32  772 37 80

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@jckziu.edu.pl

 

Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia

Pierwsza pomoc jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jej głównym celem jest ochrona życia i (…)

Czytaj więcej

Udział Opiekuna medycznego w leczeniu farmakologicznym osoby chorej i niesamodzielnej

Udział w szkoleniu umożliwi opiekunom medycznym i opiekunom osób chorych i niesamodzielnych oraz słuchaczom II semestru kształcącym się w zawodzie opiekun medyczny uzupełnienie zakresu wiadomości i (…)

Czytaj więcej

Zadania Opiekuna w wykonywaniu świadczeń u pacjenta z cukrzycą

Zadania opiekuna w wykonywaniu świadczeń u chorego z cukrzycą Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna powodująca wiele poważnych powikłań. Długotrwałe utrzymywanie się stanu hiperglikemii (…)

Czytaj więcej

Praca z Seniorami oparta na metodzie Marii Montessori

Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem (…)

Czytaj więcej