Warsztat „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ.

– umożliwia jego uczestnikom poznanie i doświadczenie życia według Programu 12 Kroków.

Program 12 Kroków, to program rozwoju duchowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji, to osobista
i duchowa praca inspirowana w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

DWANAŚCIE KROKÓW
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów .
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.
10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Warsztat jest dla Ciebie jeśli jesteś osobą:
1. uwikłaną w uzależnienia osobiste lub osób i Tobie bliskich,
2. zmagającą się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
3. zmagającą się z zaniżoną samooceną,
4. bojącą się odrzucenia,
5. z tendencją do izolowania się,
6. zależną, szukającą uznania za wszelką cenę,
7. przeżywającą lęki, dającą się łatwo zastraszyć,
8. uwikłaną w toksyczne relacje interpersonalne,
9. przesadnie odpowiedzialną lub wcale nieodpowiedzialną,
10. zranioną w dzieciństwie,
11. posiadającą nadmierną potrzebę kontroli,
12. mającą trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
13. mającą trudności z zachowaniem granic w bliskich relacjach,
14. szukającą pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem,
15. pragnącą zmiany swojego życia na lepsze!

Zasady pracy na warsztacie
Praca indywidualna pomiędzy spotkaniami według podręcznika oraz praca grupowa.
Uczestnicy warsztatu dzielą się w grupie:
• swoimi doświadczeniami, osobistymi refleksjami, przemyśleniami powstającymi podczas pracy indywidualnej z materiałami formacyjnymi,
• bieżącymi doświadczeniami z tygodnia,
• reakcjami na treści edukacyjne, wnoszone przez prowadzących podczas spotkania.
• uczestnicy mogą odnosić się również do wypowiedzi poprzedników, jednak raczej w kontekście własnych doświadczeń.

Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 2 godziny zegarowe przez okres około dwóch lat.
Udział  jest odpłatny 40zł za spotkanie (płatne za miesiąc z góry) + 130 zł opłata jednorazowa za materiały początkowe. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość indywidualnego ustalenia płatności.
Na początek i koniec spotkania odbywa się wspólna modlitwa –„Modlitwa o pokój Ducha.

Oczekiwane efekty:
• uporządkowanie hierarchii wartości,
• wzmocnienie własnej osobowości,
• poznanie i zrozumienie własnych uczuć, przeżyć i doświadczeń,
• nauczenie się odważnego mówienia o sobie, o swoich uczuciach i potrzebach, o sprawach trudnych, nazywania problemów, emocji, potrzeb,
• rozwój umiejętności społecznych ( głównie umiejętności słuchania bez oceniania i krytyki, przyjmowania innych takimi jakimi są, empatii („tak też można myśleć czy czuć”…)
• nauczenie się, jak radzić sobie z osobistymi problemami,
• pogłębienie relacji z Bogiem,
• poznawanie innych ludzi, nabranie zaufania do nich,
• doświadczenie troski ze strony członków grupy.

Prowadzący: Anna Matwijko –Ukończyła studia pedagogiczne. Od ponad 30 lat pracuje jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. Jest absolwentką warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Działała w Jezuickim Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej – Manresa. Szczególnie jest jej bliska Wspólnota Trudnych Małżeństw-Sychar, w której angażuje się w niesienie pomocy małżeństwom przeżywającym kryzysy i w działania służące wzmocnieniu osobowości człowieka.

Zapisy:

  • wypełnij formularz online TUTAJ
  • wyślij zgłoszenie na adres: biuro@jckziu.edu.pl
  • zadzwoń: 32 772 37 80Aktualności

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: alt in <b>/home/sociusedpk/jckziu/cnt/themes/jckziu/inc/home/latest-news.php</b> on line <b>48</b><br />

Komunikat

(…)

Czytaj więcej

Rekrutacja do szkoły Socius rozpoczęta!!!

Trwa rekrutacja na najbardziej poszukiwane zawody!!! Nie zwlekaj, zapisz się online już dziś a dokumenty złożysz później! Szczegóły tutaj: socius.edu.pl/rekrutacja SOCIUS - ZAPISY (…)

Czytaj więcej

Wielkanoc 2020

(…)

Czytaj więcej

Komunikat

(…)

Czytaj więcej