www.centrumutw.pl

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest organem prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mysłowicach, Lędzinach, Imielinie, Bieruniu, oraz Chełmie Śląskim pod patronatem naukowym Akademii Ignatianum w Krakowie!

 

Zachęcamy do kontaktu:

Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mysłowicach
ul. Powstańców 19

piętro I, pokój 203

Sekretariat UTW
poniedziałek – piątek
8:00 -16:00

mail. dawid.chajec@jckziu.edu.pl

tel. 32 772 37 80
kom. 797 907 612